Vennskap blant de minste i barnehagen

Vennskap blant de minste i barnehagen

årsplan for furutoppen barnehage 2017

Vennskap blant de minste i barnehagen

Som voksne må vi støtte og legge til rette for gode vennskap, et trygt miljø og forebygging av mobbing. En god dialog mellom barnehagen og de foresatte er viktig for at barnet skal ha det bra i barnehagen. .. Derfor er det viktig at vi bruker den kunnskapen vi har og gjør barnehagehverdagen trygg for de aller minste. Vennskap blant de minste i barnehagen

Vennskap blant de minste i barnehagen

Vennskap blant de minste i barnehagen

FOSSEN BARNEHAGE Årsplan for Lykkeliten / Minstemann 2017

Vennskap blant de minste i barnehagen

Vennskap blant de minste i barnehagen